Zásady ochrany osobních údajů

CZECHSIGN STORE respektuje vaše soukromí.
Toto Prohlášení popisuje vaše práva na soukromí a náš závazek chránit vaše osobní data.

Ochrana osobních údajů:
Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje výhradně v souladu s ustanoveními na ochranu osobních údajů České republiky . Jedná se zejména o ustanovení zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Naši zaměstnanci a jiné osoby, které s námi spolupracují, jsou povinni provádět ochranu osobních údajů podle zákonných předpisů.

Shromažďování a užívání osobních údajů
Osobními údaji se rozumí data, která mohou identifikovat vaši osobu, jako například adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod. Zpracování osobních údajů je pro nás nezbytné, abychom mohli poskytovat služby svým Zákazníkům. V případě, že nesouhlasíte se zpracováním dat, jak je popsané v tomto Prohlášení, nepoužívejte prosím naše webové stránky a služby.

Údaje pro plnění smlouvy
Osobní údaje (tj. jméno, adresa, e-mailová adresa) budeme shromažďovat a používat jen pokud tyto údaje zadáte na naší webové stránce do vstupního pole nebo nám je zašlete e-mailem.

Uložené osobní údaje budou použity k plnění smlouvy a zpracování Vašeho dotazu. Po úplném splnění smlouvy a úplném uhrazení kupní ceny budou Vaše údaje ukládány s ohledem na daňové a obchodněprávní archivační lhůty, po uplynutí těchto lhůt budou vymazány. To neplatí, pokud jste výslovně souhlasili s dalším použitím svých údajů.

Údaje pro obchodní sdělení
Při objednávce budou Vaše údaje (tj. emailová adresa) z titulu oprávněného zájmu Správce použity pro marketingové účely. Použití údajů končí Vaším odhlášením ze zasílání obchodního sdělení. Odhlášení můžete provést kdykoliv, a to buď prostřednictvím zprávy zaslané na adresu @czechsign.com nebo prostřednictvím internetového odkazu, který je obsažen v každém obchodním sdělení a slouží k tomuto účelu. Využití osobních údajů pro zasílání obchodního sdělení máte možnost předem odmítnout během objednávky.

Pro účel obchodního sdělení jsou vaše osobní údaje (emailová adresa) používány po dobu 3 let od poslední objednávky, pokud se během této doby neodhlásíte.

Údaje pro zákaznický účet
Při zřízení zákaznického účtu budou Vaše údaje (tj. jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, emailová adresa.) trvale uloženy v zákaznické databázi společnosti CZECHSIGN Můžete kdykoliv požadovat vymazání zákaznických údajů a svého zákaznického účtu.

Zákaznické hodnocení
Společnost CZECHSIGN vám nabízí možnost zadat vlastní hodnocení výrobků nabízených na webové stránce (zákaznické hodnocení). Vaše zákaznické hodnocení bude zveřejněno anonymně popř. pod jménem, které zadáte za tímto účelem do formulářového pole. Pro zadání zákaznického hodnocení je navíc nutné, abyste uvedli platnou e-mailovou adresu. Tato e-mailová adresa slouží výhradně k navázání kontaktu v případě dotazů k Vašemu hodnocení, nebude zveřejněna ani předána třetím osobám.

Zpracování za účelem plnění smlouvy
Pokud to bude k provádění smlouvy s Vámi nutné, pověříme i jiné společnosti a jednotlivce plněním úkolů pro CZECHSING. Může se jednat například o přepravní společnosti, se kterým spolupracujeme.

Tito poskytovatelé služeb obdrží pouze přístup k takovým osobním informacím, které jsou nutné ke splnění příslušné činnosti. Těmto poskytovatelům služeb je zakázáno používat Vaše osobní informace k jiným účelům. Je-li to ze zákona nutné, budou s těmito poskytovateli služeb uzavřeny dohody na ochranu Vašich osobních údajů.

Zpracování za účelem realizace platby
Předáváme Vaše platební údaje v rámci realizace plateb příslušné finanční instituci nebo příslušnému poskytovateli platebních služeb.

Jak sbíráme vaše osobní údaje

Sbíráme a zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete, a data vytvořená využíváním našich služeb. Pokud navštívíte naše webové stránky nebo s námi budete komunikovat e-mailem, použijeme také cookies a další sledovací technologie, abychom optimalizovali vaši práci s CZECHSIGN a našimi stránkami.

Více informací o fungování těchto technologií a vašich právech v tomto kontextu se dočtete v odstavci popisujícím automatický sběr dat.

V některých případech o vás můžeme sbírat informace i z jiných zdrojů. Těmito zdroji mohou být třetí strany fungující jako agregátoři osobních údajů, naši marketingoví partneři, veřejné zdroje nebo sociální sítě.

Nástroje pro automatický sběr dat

Pro sběr informací o vašem pohybu na našich webových stránkách využíváme různé sledovací technologie.

Cookies a pixel tagy
Cookies jsou malé textové soubory obsahující řetězec znaků a jednoznačně identifikují prohlížeč. Do počítače je odesílá operátor webové stránky nebo třetí strana. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá, protože je to podmínka zobrazení a procházení většiny webových stránek. Přesto máte v nastavení prohlížeče možnost cookies úplně zakázat, zablokovat cookies třetích stran.

Pixel tagy jsou skripty, které se spouští ve chvíli, kdy uživatel vstoupí na stránku nebo otevře e-mail. Samotný pixel není viditelný a lze jej najít pouze v HTML kódu stránek a emailů. Skript volá aplikaci na serveru, která buď zajistí stažení cookie třetí strany na váš počítač nebo zaregistruje otevření e-mailové zprávy.

Cookies a technologie Googlu
Google Analytics: Tato cookie nám umožňuje vidět informace o uživatelově návštěvě našich stránek, např. zobrazené stránky, zdroj návštěvy, čas strávený na stránce a další. Tyto informace jsou odosobněné a zobrazené pouze jako čísla. Nelze z nich tedy zpětně vysledovat konkrétního uživatele, což napomáhá chránit vaše soukromí. Díky Google Analytics můžeme zjistit, který obsah našich stránek je nejpopulárnější a na základě toho vám můžeme nabízet více obsahu, který vás zajímá.

Google Analytics Remarketing: Nahrává cookies na váš počítač a díky tomu vám Google může následně zobrazit reklamu CZECHSIGN, která by pro vás by mohla být zajímavá na základě vašeho předchozího chování na stránce. Tato informace neidentifikuje konkrétní osobu.

Google AdWords: Díky Google AdWords kódu jsme schopni zjistit, které webové stránky vás přivedly k CZECHSIGN. To nám umožní lépe využít náš rozpočet na placené výsledky vyhledávání. Tato informace neidentifikuje konkrétní osobu.

Google AdWords Remarketing
Nahrává cookies na váš počítač a díky tomu vám Google může následně zobrazit reklamu CZECHSIGN, která by pro vás by mohla být zajímavá na základě vašeho předchozího chování na stránce. Tato informace neidentifikuje konkrétní osobu.

Pokud nechcete, aby Google sbíral a zpracovával informace generované těmito cookies, lze tomu předejít nainstalováním doplňku Google Analytics Opt-out BrowserAdd-on do vašeho prohlížeče. Tento doplněk je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme tyto typy vašich osobních údajů:

základní kontaktní údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail
demografické informace jako je datum narození, věk a pohlaví
zpětná vazba, komentáře a otázky o CZECHSIGN nebo týkající se našich produktů a služeb
obsah, který jste nahráli, např. obrázky a videa
unikátní uživatelská data jako je přihlašovací ID, uživatelské jméno, heslo a bezpečnostní otázky
platební informace, např. číslo bankovního účtu
Informace o návštěvách webů, které nám poskytne váš prohlížeč jako.např typ prohlížeče, zařízení, jazyk, adresa webu, ze kterého jste na naše stránky přišli, IP adresa apod.
informace o službách, které jste si objednali a které provozujete a jak je používáte. Chování a pohyb na našich stránkách a v našich službách
informace, které nám sdělíte při kontaktování zákaznické podpory
data o e-mailech od CZECHSIGN, které jste otevřeli
ostatní osobní údaje získané z vašeho profilu, které jste uvedli na sociálních sítích, jako je např. LinkedIn apod.
informace o zaměstnancích, jako je titul, pozice nebo preference a zájmy v kontextu profesní kariéry.

Jak sdílíme vaše osobní údaje
Státní orgány
Vaše osobní údaje si od CZECHSIGN může vyžádat policie nebo jiné státní orgány. Tato data sdílíme pouze v případě, kdy je to požadované zákonem a my jsme povinni je poskytnout.

Partnerské společnosti, subdodavatelé a spřízněné společnosti
CZECHSIGN je součástí struktury, ve které jednotlivé společnosti spolupracují. Některé služby mohou být poskytované napříč těmito společnostmi a některé osobní údaje tak mohou být předána za účelem poskytování těchto služeb.

Do zpracování osobních údajů CZECHSIGN zapojuje také subdodavatele některých služeb. Osobní údaje za účelem poskytnutí těchto služeb mohou být poskytnuta mimo EU. Při využití subdodavatelů s nimi CZECHSIGN uzavírá Dohodu o zpracování dat s cílem chránit vaše osobní práva a plnit své závazky vůči našim Zákazníkům. V případě, že subdodavatel sídlí mimo EU, zajišťuje CZECHSIGN právní základ pro takové mezinárodní převody údajů založený na Štítu soukromí (Privacy Shield pro USA) nebo na standardních smluvních doložkách EU (EU Model Clauses).

Poskytujeme odpovídající záruky k tomu, aby s vašimi osobními údaji bylo zacházeno v souladu s platnými zákony. Stejné požadavky pak máme i na naše subdodavatele.

Vaše práva
Právo na odhlášení z marketingové komunikace
Máte právo odhlásit se z odebírání marketingových sdělení CZECHSIGN, což je možné provést následujícím způsobem:

podle instrukcí na odhlášení v přijatém e-mailu s marketingovým sdělením
změnou nastavení zákaznického účtu v Zákaznickém centru CZECHSIGN
emailovou žádosti zaslanou na adresu : @CZECHSIGN.COM.

Upozorňujeme, že i při odhlášení odběru marketingových e-mailů vás i nadále můžeme kontaktovat za účelem administrativní komunikace. Mezi takové zprávy patří např. potvrzení objednávky nebo upozornění důležitá pro provoz využívaných služeb.

Základní práva
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Na základě žádosti vám poskytneme přehled všech vašich údajů, které zpracováváme. Máte také právo na přenositelnost údajů. Můžete také zažádat CZECHSIGN o opravu nesrovnalostí ve vašich osobních údajích.Dále máte také právo žádat o smazání osobních údajů a omezení jejich zpracování v souladu s tímto prohlášením nebo specifickými podmínkami poskytovaných služeb.

Pro žádosti vyplývající z této sekce prosím využijte e-mailovou adresu @czechsign.com.
Máte právo podat stížnost na zpracování svých osobních údajů společností CZECHSIGN u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontakt
Vašeho názoru si ceníme. V případě komentářů nebo dotazů ohledně našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo při podezření na narušení vašeho soukromí nám napište e-mail na info(zavináč)czechsign.com.

Poslední verze Prohlášení o ochraně osobních údajů je z 1. září 2019

Weby, které navštěvujete, mohou ukládat nebo načítat informace z vašeho prohlížeče, obvykle pomocí souborů cookie. Tyto informace se mohou týkat vás, vašich preferencí nebo vašeho zařízení a zpravidla se používají k zajištění optimálního fungování webu. Obvykle neumožňují přímé zjištění vaší totožnosti, ale mohou pomoci webu přizpůsobit se vašim požadavkům a zájmům. Veškeré poskytnuté údaje zpracováváme v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Proč cookies používáme
Soubory cookies používáme k optimalizaci využití webových stránek. Používáme je také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.

Nezbytné soubory cookie
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webu.

Analytické soubory cookie
Tyto soubory cookie nám umožňují sledovat návštěvnost webu a odkud na náš web uživatelé přicházejí s cílem měřit a zlepšovat výkon webu. Díky tomu víme, které stránky jsou nejčastěji navštěvované a jakým způsobem se uživatelé na webu pohybují. Veškeré informace, které tyto soubory cookie shromažďují, se agregují, a jsou tedy anonymní.

Marketingové soubory cookie
Tyto soubory cookie nastavujeme my nebo naši partneři. S jejich pomocí lze následně na návštěvníky našeho webu zacílit nebo naopak vyjmout zobrazení našich reklamních sdělení na jiných stránkách. Neukládají přímo osobní údaje, ale pracují s jedinečnou identifikací prohlížeče a zařízení, prostřednictvím něhož se připojujete k internetu.

Jak cookies odstranit
Ukládání cookies můžete upravit přímo ve svém webovém prohlížeči.