Duševní vlastnictví

Veškerý obsah stránek, texty, foto a obrázky vč. Návrhů, graf. rozvržení Czechsign.
Je součástí duševního vlastnictví, včetně patentů, ochranných známek a autorských práv.

Chcete-li se dozvědět o zásadách Czechsign.

VÍCE

Tyto pokyny platí pro držitele licence, autorizované prodejce, zákazníky a další strany, které chtějí používat ochranné značky nebo obrázky společnosti Czechsign v propagačních, reklamních, instruktážních nebo referenčních materiálech nebo na svých webových stránkách, produktech, štítcích nebo obalech.

Logo Czechsign nebo jakýkoli jiný grafický symbol, logo, ikona nebo obrázek vlastněný společností se neobjeví v publikaci ani v publikaci ani v materiálech souvisejících s publikací bez výslovného písemného souhlasu Czechsign.
Nesmíte používat na webových stránkách nebo v souvislosti s nimi, produkty, obaly, manuály, propagační / reklamní materiály, nebo k jakémukoli jinému účelu, s výjimkou výslovné písemné licence Czechsign, jako je například dohoda o prodeji.

Nesmíte napodobovat graf.návrhy a rozvržení produktů, design webových stránek, loga nebo písma. Nesmíte používat ani napodobovat slogan nebo tagline značky Czechsign

Logo Czechsign v reklamních, propagačních a prodejních materiálech může používat pouze Czechsign a její autorizovaní prodejci a držitelé licence.Tyto oprávněné strany mohou používat logo Czechsin pouze tak, jak je uvedeno v jejich dohodě se společností a v jakýchkoli souvisejících pokynech, a takové použití musí být vždy ve spojení s příslušnými podmínkami, které definují vztah schválený jejich smlouvou se Czechsign.

Například:
Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce s přidanou hodnotou
Autorizovaný poskytovatel služeb
Autorizovaný velkoobchod

Jakékoliv neoprávněné napodobování a šíření bez písemného povolení je porušováním zákona o Duševním vlastnictví a bude právně postihováno.